Apurahat ja palkinnot Apurahat ja palkinnot

Etusivu > Jäsenedut > Apurahat ja palkinnot

HSJ jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja ammattialaa sivuaviin opintoihin, kirjahankintoihin ja yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Hakuajoista ja -ehdoista tiedotetaan jäsenille sähköpostitse lähetettävissä jäsenkirjeissä.


Helsingin Seudun Journalistien rahaston apurahat

Syksyn 2022 apurahojen hakuaika alkaa 8.9. ja päättyy sunnuntaina 2.10.2022 kello 24.

Ennen hakuajan alkamista tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.
Vuonna 2022 apurahoihin on varattu 15 000 euroa. Tutustu kohtaan ”Katso tästä, mihin apurahaa voi hakea”. Siinä kerrotaan, minkälaisiin tarkoituksiin apurahoja voi hakea. Vilkaise myös kohta ”Katso tästä, mihin EI myönnetä apurahaa”.

Täältä näet kevään 2022 myönnetyt apurahat  ja täältä syksyllä 2022 myönnetyt.

Stipendirahaston  hoitokunta päättää apurahoista yleensä 3–4 viikon sisällä hakuajan päätyttyä.

Stipendejä myönnetään lähinnä omaa ammattialaa sivuaviin ja ammattitaitoa lisääviin opintoihin. Apurahaa voi hakea myös hyvin perusteltuihin kirjahankintoihin sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Yleissivistävä tarkoitus voi olla esimerkiksi hakijan pitkäaikaisessa harrastuksessa edelleen kehittyminen, tietämyksen lisääminen tai jonkin tavoitteen saavuttaminen (kieli-, kulttuuri-, taide- ja vastaavat opinnot).

Katso tästä, mihin apurahaa voi hakea

Apurahoja myönnetään HSJ:n jäsenille, kun

 • hankkeen kulut ovat kohtuullisia jaettavaan summaan nähden. Viime vuosina suurimmat myönnetyt stipendit ovat olleet 700–800 euroa ja niitä on jaettu vain muutama. Keskimääräinen myönnetty stipendi on muutamia satoja euroja.
 • hanke on hyvin perusteltu ja suunniteltu. Kerro, miksi hanke on sinulle tärkeä juuri nyt.
 • hankkeella on realistinen ja tarkka kuluarvio
 • hankkeen kuluista on saatavissa kuitit
Katso tästä, mihin EI myönnetä apurahaa
 • laitehankintoihin (tietokoneet, kamerat, apuvälineet tms.)
 • työnantajan rahoitettavaksi kuuluvaan koulutukseen
 • työmatkoihin
 • lomamatkoiksi tulkittaviin matkoihin
 • elinkustannuksiin, kuten ruokakuluihin
 • perustutkinnon tekemiseen (voidaan kuitenkin myöntää perustutkintoon liittyvään kokonaisuuteen, kuten aineistonhankintamatkaan.)
 • takautuvasti hankkeisiin, jotka ovat toteutuneet joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi ennen hakuajan päättymistä
 • jos hakemus tulee myöhässä tai oleellisia tietoja puuttuu
 • hakijoille, jotka ovat saaneet suuremman kuin 300 euron apurahan HSJ:n rahastosta tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiöltä ja apurahan myöntämisestä on kulunut alle kaksi vuotta (syksyllä 2020 apurahan saanut voi hakea uutta apurahaa syksyllä 2022).

 

Hae stipendiä tällä lomakkeella. Lähetettyäsi hakemuksen saat kuittauksen ja kopion hakemuksestasi siihen sähköpostiin, minkä ilmoitat hakemuslomakkeella.

Hakuaika ja stipendin käyttöaika

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahan saajien on jätettävä selvitys apurahan käytöstä rahaston hoitokunnalle kahden kuukauden kuluttua hankkeen toteutumisesta. Mikäli hakija antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, voi hoitokunta periä jo maksetun apurahan takaisin.


Aikakauslehdentoimittajain Säätiön apurahat

Aikakauslehdentoimittajain Säätiö jakaa apurahoja taloudellisen tilanteen niin salliessa.

Syksyn 2022 apurahojen hakuaika: 1.11.-30.11.2022. Päätökset apurahojen saajista tehdään aina seuraavan vuoden alussa.

Lisätietoja antaa säätiön stipendiasiamies Sari Nurmo, sarimnurmo@gmail.com


Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Jokes jakaa apurahoja tutkimuskäyttöön, Journalismin päiville osallistumista varten sekä Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen. Lisäksi säätiö myöntää apurahoja Århusin pohjoismaisia journalistikursseja varten sekä stipendejä säätiön omille ammatillisille täydennyskoulutuskursseille, joiden sisältö vaihtelee vuosittain. Kevään hakukierroksella on jaettu myös apurahoja journalistiseen työskentelyyn.

Syksyllä säätiö julistaa hakuun varsinaiset Kopiosto-apurahat ja Sananvapauden apurahat. Hakuaika osuu yleensä loka‒marraskuulle, ja apurahat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi seuraavan vuoden aikana. Kopiosto-apurahoja voi hakea muun muassa kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsaattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin. Työmatkoihin apurahoja ei myönnetä. Opiskelijoille myönnetään stipendejä alan opintojen opinnäytetöiden tekemiseen.

Jos olet Journalistiliiton jäsen, Kopiosto-valtakirjasi tulee olla jätetty Journalistiliitolle.

Lisätietoja: www.jokes-saatio.fi


Salli-journalistipalkinto

HSJ jatkaa Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton perustaman Salli-palkinnon jakamista. Vuonna 2022 palkintosumma oli 5000 euroa. Palkinto jaettiin kolmen saajan kesken. He olivat WSOY:n toimituspäällikkö ja kustannustoimittaja Mikael Ahlström, Fair Play -lehden päätoimittaja Nina Jakonen sekä selkokielinen uutismedia Selkosanomat yhdessä sen sisarjulkaisun Lätta bladetin kanssa.

Palkinnon tarkoituksena on kasvattaa yhdistyksen jäsenten ammatillista identiteettiä ja nostaa alan arvostusta. Palkinto voidaan myöntää merkittävästä, mieleen painuneesta tai keskustelua herättäneestä alan teosta, kuten jutusta tai juttusarjasta, kuvasta, kuvituksesta tai kuvasarjasta tai kirjasta tai kirjasarjasta. Teko voi olla myös esimerkiksi lehti- tai konseptiuudistus tai innovatiivisen nettisovelluksen toteutus. Palkinto voidaan myöntää myös elämäntyöstä tai työyhteisön hyvästä hengenluonnista.

Palkinto voidaan myöntää vain yhdistykseen (HSJ) kuuluvalle jäsenelle tai työryhmälle, josta enemmistö on HSJ:n jäseniä.

Palkintoehdotusten ajankohta on tavallisesti vuodenvaihteen molemmin puolin. Tarkat ajat ilmoitetaan näillä sivuilla ja jäsenkirjeissä.

Aikaisemmin palkitut

Aikaisemmin palkitut:
1. Taide-lehden päätoimittaja Otso Kantokorpi (2005)
2. Shakespeare-projektin kustannustoimittajien työryhmä (2006)
3. Talouselämä-lehden toimittaja Esko Rantanen (2007)
4. Aikakauslehtityön professori Maija Töyry (2008)
5. Voltti-lehden toimitus (2009)
6. Voima-lehden vastamainostyöryhmä (2010)
7. Viva-lehden toimituspäällikkö Veli-Matti Jusi (2011)
8. Tiede-lehden toimituspäällikkö Annikka Mutanen (2012)
9. Pam-lehden toimitus (2013)
10. Suomen Luonto verkkotuottaja Annakaisa Vänttinen (2014)
11. Suomen Kuvalehden toimittaja Risto Lindstedt (2015)
12. 1. Iso Numero -lehden toimitus, 2. Kannustus-Salli: Tekniikka & Talous-lehden valokuvaaja Antti Mannermaa (2016)
13. Ei jaettu yhdistysfuusion vuoksi (2017)
14. 1. Helsingin Sanomien toimitussihteeri Matti Huuskonen, 2. Otavan kustannustoimittaja Soila Kirkkala, 3. Seura-lehden toimittaja Hannu Toivonen (2018)
15. Ylioppilaslehden toimitus (2019)
16. 1. MT metsä -työryhmä, 2. Kannustus-Salli: Siru Väisänen (2020)
17. 1. Tiede-lehden toimitussihteeri Tuula Kinnarinen, 2. Vapaa toimittaja Veli-Pekka Leppänen (2021)
18. 1. WSOY:n toimituspäällikkö Mikael Ahlström, 2. Fair Play -lehden päätoimittaja Nina Jakonen, 3. Selkosanomien ja Lätta bladetin lehtiuudistus (2022)