Apurahat ja palkinnot Apurahat ja palkinnot

Etusivu > Jäsenedut > Apurahat ja palkinnot

HSJ jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja ammattialaa sivuaviin opintoihin, kirjahankintoihin ja yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Vuosittain jaettava summa päätetään yhdistyksen kokouksessa budjettikäsittelyn yhteydessä. Hakuajoista ja -ehdoista ilmoitetaan sähköpostitse sekä mahdollisuuksien mukaan jäsenlehti Lööpissä.


Helsingin Seudun Journalistien rahaston apurahat

Seuraavan kerran apurahoja jaetaan 2019. Ensi vuonna hakuja on kaksi: toinen keväällä ja toinen syksyllä.

2018 apurahojen hakuaika päättyi sunnuntaina 30.9.2018 klo 24. Stipendirahaston  hoitokunta päätti apurahoista 18.10.2018. Kaikille hakijoille ilmoitettiin päätöksistä.

Lue lisää

Vuonna 2018 apurahoihin oli budjetoitu 15 000 euroa. Stipendejä myönnetään omaa ammattialaa sivuaviin opintoihin ja kirjahankintoihin sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen.

Apurahoja myönnetään HSJ:n jäsenille kun

 • hankkeen kulut ovat kohtuullisia jaettavaan summaan nähden
 • hanke perustellaan ja on suunniteltu hyvin
 • hankkeella on realistinen ja tarkka kuluarvio

Mihin apurahoja ei myönnetä?

 • laitehankintoihin (taulutietokoneet, kamerat, apuvälineet tms.)
 • työnantajan rahoitettavaksi kuuluvaan koulutukseen
 • työmatkoihin
 • puhtaisiin lomamatkoihin
 • elinkustannuksiin, kuten ruokakuluihin
 • perustutkinnon tekemiseen (voidaan kuitenkin myöntää perustutkintoon liittyvään kokonaisuuteen, kuten aineistonhankintamatkaan.)
 • takautuvasti hankkeisiin, jotka ovat toteutuneet ennen hakuajan päättymistä
 • myöhästyneiden tai epätäydellisten hakemusten perusteella
 • hakijoille, jotka kuluneen kolmen vuoden aikana ovat saaneet yli 300 euron apurahan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiöltä tai HSJ:n rahastosta.

Stipendisummista ja stipendien lukumäärästä päättää rahaston hoitokunta hakemusten saavuttua.

Hakuohje
Hakemuksessa on oltava tässä järjestyksessä seuraavat tiedot:

 1. Hakijan nimi ja yhteystiedot (sähköposti, puhelin, kotiosoite)
 2. Työpaikka ja tehtävänimike tai oletko freelancer, työtön, opiskelija tai eläkkeellä
 3. Apurahan käyttötarkoitus
 4. Haettava määrä
 5. Hankesuunnitelma perusteluineen (esim. matka- tai opintosuunnitelma) Huom! Pelkkä linkkiosoite ei riitä, vaan esim. koulutuksesta tai kurssista pitää olla hakemuksessa sanallinen selvitys.
 6. Aikataulu (milloin hanke on tarkoitus toteuttaa)
 7. Kuluarvio, josta ilmenevät matkojen, majoituksen, kurssimaksujen ym. osuudet
 8. Samaa hanketta varten haetut muut apurahat
 9. Saadut apurahat viideltä viime vuodelta (myöntäjä, käyttötarkoitus ja summa).

Mahdolliset liitteet voi toimittaa sähköpostitse tai kirjepostissa. Liitteiden tulee olla sellaisenaan tarkastelukelpoisia ja antaa tarvittavat tiedot. Älä nido papereita yhteen, vaan käytä mieluummin paperiliitintä.

Hakuaika ja stipendin käyttöaika

Hakuaika päättyi sunnuntaina 30.9.2018 klo 24.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen hsj.stipendit@gmail.com .  Sähköpostitse lähetetty hakemus on tullut perille, kun saat siitä kuittauksen.

Hakemus on mahdollista lähettää myös kirjepostissa osoitteeseen Helsingin Seudun Journalistit, Lönnrotinkatu 25/ 5. krs, 00180 Helsinki. Hakemus on postitettava niin ajoissa, että se on perillä hakuajan päättyessä. Kirjeenä hakemuksia voi jättää ainoastaan postin välityksellä. Käytännössä kaikki hakemukset on jo useiden vuosien ajan lähetetty sähköpostitse.

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahan saajien on jätettävä selvitys apurahan käytöstä rahaston hoitokunnalle kahden kuukauden kuluttua hankkeen toteutumisesta. Mikäli hakija antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, voi hoitokunta perua apurahan.


Aikakauslehdentoimittajain Säätiön apurahat

Aikakauslehdentoimittajain Säätiö jakaa apurahoja taloudellisen tilanteen niin salliessa. Viimeksi apurahoja jaettiin vuodenvaihteessa 2017‒2018.

Apurahapäätökset on tehty vuoden 2018 alussa ja saajille on ilmoitettu.

Seuraavan kerran apurahoja on haussa loka-marraskuussa 2018.

Lisätietoja antaa säätiön stipendiasiamies Kimmo Lundén, kimmo.lunden@maaseuduntulevaisuus.fi, puh. 040 342 4480.


Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Jokes jakaa apurahoja tutkimuskäyttöön, Journalismin päiville osallistumista varten sekä Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen. Lisäksi säätiö myöntää apurahoja Århusin pohjoismaisia journalistikursseja varten sekä stipendejä säätiön omille ammatillisille täydennyskoulutuskursseille, joiden sisältö vaihtelee vuosittain. Kevään hakukierroksella on jaettu myös apurahoja journalistiseen työskentelyyn.

Syksyllä säätiö julistaa hakuun varsinaiset Kopiosto-apurahat ja Sananvapauden apurahat. Hakuaika osuu yleensä loka‒marraskuulle, ja apurahat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi seuraavan vuoden aikana. Kopiosto-apurahoja voi hakea muun muassa kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsaattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin. Työmatkoihin apurahoja ei myönnetä. Opiskelijoille myönnetään stipendejä alan opintojen opinnäytetöiden tekemiseen.

Jos olet Journalistiliiton jäsen, Kopiosto-valtakirjasi tulee olla jätetty Journalistiliitolle.

Lisätietoja: www.jokes-saatio.fi


Salli-journalistipalkinto

HSJ jatkaa Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton perustaman Salli-palkinnon jakamista. Vuonna 2018 palkintosumma oli 3000 euroa, joka jaettiin kolmen saajan kesken.

Palkinnon tarkoituksena on kasvattaa yhdistyksen jäsenten ammatillista identiteettiä ja nostaa alan arvostusta. Palkinto voidaan myöntää merkittävästä, mieleen painuneesta tai keskustelua herättäneestä alan teosta, kuten jutusta tai juttusarjasta, kuvasta, kuvituksesta tai kuvasarjasta tai kirjasta tai kirjasarjasta. Teko voi olla myös esimerkiksi lehti- tai konseptiuudistus tai innovatiivisen nettisovelluksen toteutus. Palkinto voidaan myöntää myös elämäntyöstä tai työyhteisön hyvästä hengenluonnista.

Palkinto voidaan myöntää vain yhdistykseen (HSJ) kuuluvalle jäsenelle tai työryhmälle, josta enemmistö on HSJ:n jäseniä.

Palkintoehdotusten ajankohta on tavallisesti vuodenvaihteen molemmin puolin. Tarkat ajat ilmoitetaan näillä sivuilla ja jäsenkirjeissä.