Apurahat ja palkinnot Apurahat ja palkinnot

Etusivu > Jäsenedut > Apurahat ja palkinnot

HSJ jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja ammattialaa sivuaviin opintoihin, kirjahankintoihin ja yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Hakuajoista ja -ehdoista tiedotetaan jäsenille sähköpostitse lähetettävissä jäsenkirjeissä.


Helsingin Seudun Journalistien rahaston apurahat

Syksyn 2024 apurahojen hakuaika alkaa 26.8. ja päättyy 15.9.2024 kello 24.

Ennen hakuajan alkamista tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.
Vuonna 2024 apurahoihin on varattu 15 000 euroa. Tutustu alempana kohtaan ”Katso tästä, mihin apurahaa voi hakea”. Siinä kerrotaan, minkälaisiin tarkoituksiin apurahoja voi hakea. Jotta et tee turhaa työtä, vilkaise myös kohta ”Katso tästä, mihin EI myönnetä apurahaa”.

Vuonna 2024 hakukertoja on kaksi, keväällä ja syksyllä. Täältä näet syksyllä 2023 myönnetyt ja täältä keväällä 2024 myönnetyt apurahat.

Karenssikäytäntö: jos olet saanut 300 euron tai sitä suuremman apurahan HSJ:n rahastosta tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiöltä ja apurahan myöntämisestä on alle kaksi vuotta, et voi saada uutta apurahaa. Kaksi vuotta lasketaan siten, että keväällä 2022 tai sitä aikaisemmin apurahan saanut voi saada seuraavan kerran apurahaa keväällä 2024.

Stipendirahaston  hoitokunta päättää apurahoista yleensä 3–4 viikon sisällä hakuajan päätyttyä. Apurahoja myönnetään vain HSJ:n jäsenille.

Hakemus menestyy, kun

 • hanke on hyvin suunniteltu ja perusteltu. Kerro, miksi hanke on sinulle tärkeä juuri nyt.
 • kerrot tavoitteesi: mihin tähtäät hankkeellasi tai mitä haluat sillä saavuttaa.
 • haettu summa on kohtuullinen jaettavaan summaan nähden. HSJ myöntää maksimissaan 700–800 euron apurahoja ja niitä jaetaan vain muutama per hakukerta. Keskimääräinen myönnetty apuraha on muutamia satoja euroja.
 • hankkeella on realistinen ja tarkka kuluarvio.
 • hankkeen kuluista on saatavissa kuitit.
Katso tästä, mihin apurahaa voi hakea
 • Apurahoja myönnetään lähinnä omaa ammattialaa sivuaviin ja ammattitaitoa lisääviin opintoihin ja kursseihin. Huom! Kurssit ja opinnot tulee yksilöidä hakemukseen (mitkä opinnot, milloin, missä, mitä maksaa).
 • Yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Yleissivistävä tarkoitus voi olla esimerkiksi hakijan pitkäaikaisessa harrastuksessa edelleen kehittyminen, tietämyksen lisääminen tai jonkin tavoitteen tai taidon saavuttaminen (kieli-, kulttuuri-, taide-, taito- ja vastaavat opinnot).
 • Apurahaa voi hakea myös hyvin perusteltuihin kirjahankintoihin. Hankittavat kirjat tulee listata hakemukseen hintoineen.
Katso tästä, mihin EI myönnetä apurahaa
 • laitehankintoihin (tietokoneet, kamerat, kuulokkeet, apuvälineet tms.)
 • työnantajan rahoitettavaksi kuuluviin kuluihin
 • työmatkoihin tai työskentelyyn ts. juttumatkoihin tai pelkkiin matka- ja majoituskuluihin
 • lomamatkoiksi tulkittaviin matkoihin
 • elinkustannuksiin, kuten ruokakuluihin
 • perustutkinnon tekemiseen (voidaan kuitenkin myöntää perustutkintoon liittyvään kokonaisuuteen, kuten opintoja edistävään kurssiin)
 • takautuvasti hankkeisiin, jotka ovat toteutuneet joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi ennen hakuajan päättymistä
 • jos hakemus tulee myöhässä, oleellisia tietoja puuttuu tai hakija on hakukarenssissa

 

Hae stipendiä tällä lomakkeella. Lähetettyäsi hakemuksen saat kuittauksen ja kopion hakemuksestasi siihen sähköpostiin, minkä ilmoitat hakemuslomakkeella.

Apurahalle on vuosi käyttöaikaa

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahan saajien on toimitettava kuittiselvitys apurahan käytöstä rahaston hoitokunnalle kahden kuukauden kuluttua hankkeen toteutumisesta. Mikäli hakija antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, voi hoitokunta periä jo maksetun apurahan takaisin.


Aikakauslehdentoimittajain Säätiön apurahat

Aikakauslehdentoimittajain Säätiö jakaa apurahoja taloudellisen tilanteen niin salliessa. Edellinen haku oli 1.11.-30.11.2023. Apurahoja voivat hakea kaikki HSJ:n jäsenet. Täältä näet marraskuun 2023 haussa myönnetyt apurahat.

Apurahan voi saada esimerkiksi erilaisiin ammattitaitoa kartuttaviin kursseihin, opintomatkoihin tai kirjallisiin hankkeisiin.
Apurahoja ei myönnetä työnantajan maksettavaksi kuuluviin tarkoituksiin ja työvälineisiin.
Hakemuksia otetaan vastaan vain sähköisellä lomakkeella, joka avautuu hakuajan alkaessa.

Myönnetyt apurahat ovat olleet suuruudeltaan keskimäärin 200-600 euroa.
Saatu apuraha on käytettävä kolmen vuoden kuluessa myöntämisestä. Säästä hankkeen kuitit, sillä apuraha maksetaan kuitteja vastaan.

Päätökset marraskuussa 2023 haettavien apurahojen saajista tehdään vuoden 2024 alussa. Apurahojen saajat ja suuruudet päättää säätiön hallitus stipendityöryhmän esityksestä. Jaossa painotetaan säätiön hallituksen linjaamia perusteita, joilla hakijan asema ja kilpailukyky työmarkkinoilla – jos mahdollista – entisestään paranevat.

Lisätietoja antaa säätiön stipendiasiainhoitaja Sari Nurmo, sarimnurmo@gmail.com


Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Jokes jakaa apurahoja tutkimuskäyttöön, Journalismin päiville osallistumista varten sekä Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen. Lisäksi säätiö myöntää apurahoja Århusin pohjoismaisia journalistikursseja varten sekä stipendejä säätiön omille ammatillisille täydennyskoulutuskursseille, joiden sisältö vaihtelee vuosittain. Kevään hakukierroksella on jaettu myös apurahoja journalistiseen työskentelyyn.

Syksyllä säätiö julistaa hakuun varsinaiset Kopiosto-apurahat ja Sananvapauden apurahat. Hakuaika osuu yleensä loka‒marraskuulle, ja apurahat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi seuraavan vuoden aikana. Kopiosto-apurahoja voi hakea muun muassa kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsaattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin. Työmatkoihin apurahoja ei myönnetä. Opiskelijoille myönnetään stipendejä alan opintojen opinnäytetöiden tekemiseen.

Jos olet Journalistiliiton jäsen, Kopiosto-valtakirjasi tulee olla jätetty Journalistiliitolle.

Lisätietoja: www.jokes-saatio.fi


Salli-journalistipalkinto

HSJ jatkaa Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton perustaman Salli-palkinnon jakamista. Vuonna 2024 palkintosumma oli 4000 euroa. Palkinnon saivat Yliopisto-lehden toimituspäällikkö Arja Tuusvuori sekä Iltalehden IL-palat -työryhmä: tuottaja Jenni Smith ja toimittajat Sipe Myllyniemi, Aleksi Pylvänäinen ja Julia Valtanen.

Palkinnon tarkoituksena on kasvattaa yhdistyksen jäsenten ammatillista identiteettiä ja nostaa alan arvostusta. Palkinto voidaan myöntää merkittävästä, mieleen painuneesta tai keskustelua herättäneestä alan teosta, kuten jutusta tai juttusarjasta, kuvasta, kuvituksesta tai kuvasarjasta tai kirjasta tai kirjasarjasta. Teko voi olla myös esimerkiksi lehti- tai konseptiuudistus tai innovatiivisen nettisovelluksen toteutus. Palkinto voidaan myöntää myös elämäntyöstä tai työyhteisön hyvästä hengenluonnista.

Palkinto voidaan myöntää vain yhdistykseen (HSJ) kuuluvalle jäsenelle tai työryhmälle, josta enemmistö on HSJ:n jäseniä.

Palkintoehdotusten ajankohta on tavallisesti vuodenvaihteen molemmin puolin. Tarkat ajat ilmoitetaan näillä sivuilla ja jäsenkirjeissä.

Aikaisemmin palkitut

Aikaisemmin palkitut:
1. Taide-lehden päätoimittaja Otso Kantokorpi (2005)
2. Shakespeare-projektin kustannustoimittajien työryhmä (2006)
3. Talouselämä-lehden toimittaja Esko Rantanen (2007)
4. Aikakauslehtityön professori Maija Töyry (2008)
5. Voltti-lehden toimitus (2009)
6. Voima-lehden vastamainostyöryhmä (2010)
7. Viva-lehden toimituspäällikkö Veli-Matti Jusi (2011)
8. Tiede-lehden toimituspäällikkö Annikka Mutanen (2012)
9. Pam-lehden toimitus (2013)
10. Suomen Luonto verkkotuottaja Annakaisa Vänttinen (2014)
11. Suomen Kuvalehden toimittaja Risto Lindstedt (2015)
12. 1. Iso Numero -lehden toimitus, 2. Kannustus-Salli: Tekniikka & Talous-lehden valokuvaaja Antti Mannermaa (2016)
13. Ei jaettu yhdistysfuusion vuoksi (2017)
14. 1. Helsingin Sanomien toimitussihteeri Matti Huuskonen, 2. Otavan kustannustoimittaja Soila Kirkkala, 3. Seura-lehden toimittaja Hannu Toivonen (2018)
15. Ylioppilaslehden toimitus (2019)
16. 1. MT metsä -työryhmä, 2. Kannustus-Salli: Siru Väisänen (2020)
17. 1. Tiede-lehden toimitussihteeri Tuula Kinnarinen, 2. Vapaa toimittaja Veli-Pekka Leppänen (2021)
18. 1. WSOY:n toimituspäällikkö Mikael Ahlström, 2. Fair Play -lehden päätoimittaja Nina Jakonen, 3. Selkosanomien ja Lätta bladetin lehtiuudistus (2022)
19. 1. Kansan Uutisten politiikan toimittaja Kai Hirvasnoro, 2. Maaseudun Tulevaisuuden ruokatoimittaja Riitta Mustonen, 3. Otavan Oppimisen palveluiden tuottaja Teppo Nevo (2023)
20. 1. Yliopisto-lehden toimituspäällikkö Arja Tuusvuori, 2. Iltalehden IL-palat -työryhmä: tuottaja Jenni Smith ja toimittajat Sipe Myllyniemi, Aleksi Pylvänäinen ja Julia Valtanen (2024)