Apurahat ja palkinnot Apurahat ja palkinnot

Etusivu > Jäsenedut > Apurahat ja palkinnot

HSJ jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja ammattialaa sivuaviin opintoihin, kirjahankintoihin ja yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Hakuajoista ja -ehdoista tiedotetaan jäsenille sähköpostitse lähetettävissä jäsenkirjeissä.


Helsingin Seudun Journalistien rahaston apurahat

Vuoden 2020 apurahojen hakuaika päättyi sunnuntaina 13.9. klo 24.  

Ennen hakuajan alkamista tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.
Vuonna 2020 apurahoihin oli varattu 15 000 euroa. Alta kohdassa ”Mihin apurahaa voi hakea” kerrotaan, mihin tarkoituksiin apurahoja voi hakea ja mihin niitä ei myönnetä.

Stipendirahaston  hoitokunta päättää apurahoista mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.
Alta kohdasta ”Esimerkkejä lähiaikoina myönnetyistä stipendeistä” näet, minkälaisiin hankkeisiin HSJ myönsi tukea viime vuonna.

Mihin apurahaa voi hakea

Stipendejä myönnetään lähinnä omaa ammattialaa sivuaviin ja ammattitaitoa lisääviin opintoihin. Apurahaa voi hakea myös hyvin perusteltuihin kirjahankintoihin sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Yleissivistävä tarkoitus voi olla esimerkiksi hakijan pitkäaikaisessa harrastuksessa edelleen kehittyminen, tietämyksen lisääminen tai jonkin tavoitteen saavuttaminen (kieli-, kulttuuri-, taide- ja vastaavat opinnot).

Apurahoja myönnetään HSJ:n jäsenille, kun

 • hankkeen kulut ovat kohtuullisia jaettavaan summaan nähden. Viime vuosina suurimmat myönnetyt stipendit ovat olleet 700-800 euroa ja niitä on jaettu vain muutama. Keskimääräinen myönnetty stipendi on muutamia satoja euroja.
 • hanke on hyvin perusteltu ja suunniteltu. Kerro, miksi hanke on sinulle tärkeä juuri nyt.
 • hankkeella on realistinen ja tarkka kuluarvio
 • hankkeen kuluista on saatavissa kuitit

Mihin apurahoja ei myönnetä?

 • laitehankintoihin (tietokoneet, kamerat, apuvälineet tms.)
 • työnantajan rahoitettavaksi kuuluvaan koulutukseen
 • työmatkoihin
 • puhtaisiin lomamatkoihin
 • elinkustannuksiin, kuten ruokakuluihin
 • perustutkinnon tekemiseen (voidaan kuitenkin myöntää perustutkintoon liittyvään kokonaisuuteen, kuten aineistonhankintamatkaan.)
 • takautuvasti hankkeisiin, jotka ovat toteutuneet ennen hakuajan päättymistä
 • myöhästyneiden tai epätäydellisten hakemusten perusteella
 • hakijoille, jotka kuluneen kolmen vuoden aikana ovat saaneet yli 300 euron apurahan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiöltä tai HSJ:n rahastosta.

Stipendisummista ja stipendien lukumäärästä päättää rahaston hoitokunta hakemusten saavuttua.

 

Hae stipendiä tällä lomakkeella. Lähetettyäsi hakemuksen saat kuittauksen ja kopion hakemuksestasi siihen sähköpostiin, minkä ilmoitat hakemuslomakkeella.

Hakuaika ja stipendin käyttöaika

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahan saajien on jätettävä selvitys apurahan käytöstä rahaston hoitokunnalle kahden kuukauden kuluttua hankkeen toteutumisesta. Mikäli hakija antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, voi hoitokunta perua apurahan.


HSJ:n rahaston syksyllä 2020 myöntämät apurahat

 • Ammattikirjallisuuden hankintaan, 150
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomiopintohin, 400
 • Helsingin Avoimen yliopiston psykologian perusopinnot, 400
 • Nelivuotisten taideopintojen loppuunsuorittaminen Avoimessa taidekoulussa, 550
 • Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekurssin kurssimaksu, 280
 • 12 kk jäsenyys Game Developers Conferencen videopeliteollisuuden ammattilaisluentoaineistoon, 460
 • Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden sekä yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa, 450
 • Tuglas-seuran järjestämä viron kielen alkeiskurssi, 200
 • Sanataideohjaajan koulutuksen kurssimaksu, 580
 • Kriittisen korkeakoulun tietokirjoittajakoulutuksen kurssimaksu, 600
 • Helsingin aikuisopiston kirjoittajakurssiin ja Long Play Median luovan kirjoittamisen työpajaan, 250
 • Rastor-instituutin Onnistunut tapahtuma -koulutus, 600
 • Kiinan kielen verkkokurssi Go East Mandarin -kielikoulussa, 250
 • Helsingin yo:n avoimen yliopiston Taiteiden tutkimuksen historia -kurssi, 75
 • Omaehtoista opiskelua ja kirjahankinnat vaikuttavan visuaalisen tarinan synnyn tutkimiseen, 500
 • Sprachinstitut Berlinin online-saksan kurssi, 310
 • Long Playn iltakoulun sarjakorttiin, 180
 • Kirjahankinnat Renny Harlinista kertovan elämäkerran tausta-aineistoksi, 100
 • Taloushallinnon alan perusteosten hankkiminen ammattitaidon kehittämiseksi, 425
 • Saaristo- ja rannikkolaivurikurssin kurssimaksu, 150
 • Ylläpitävät mandariinikiinan kieliopinnot online-yksilöopetuksena, 600
 • Kännykkäkuvauskurssin (ruokakuvaukset) kurssimaksuun, järj. Rock your blog Oy, 300
 • Itä-Helsingin taiteilijaseuran akryylimaalauskurssi, 70
 • Kirjahankinnat teologian opintoja varten, 150
 • Espanjan kielikurssi  Helsingin kesäyliopistossa, 130
 • Kirjoittamisen kandidaattiseminaari ja -tutkielma sekä niihin vaadittava ennakkokurssi,  Jyväskylän yo, 225
 • Ruokakuvaustaitojen kehittäminen, opetustuntien maksuihin, Hyria, 250
 • Verkkokoulutus: esiintymiskurssi esiintymistä jännittäville. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, 470
 • Taiteilijatarvikkeiden hankinta, kuvittamistaitojen kehittäminen kirjahanketta varten, 250
 • Psykologian opinnot avoimessa yliopistossa, 375
 • Tekstiiliveistoksia ja kolmiulotteista pintaa -kurssi Kankaanpään Opistossa, 210
 • Romaanin kirjoittamisen tutorointikurssi kirjailija Mari Mörön opastuksella, 500
 • Opinnäytetyön matkakulut, 200
 • Sienten määrityskirjallisuuden hankkimiseen, 300

 


Aikakauslehdentoimittajain Säätiön apurahat

Aikakauslehdentoimittajain Säätiö jakaa apurahoja taloudellisen tilanteen niin salliessa.

Syksyn 2020 apurahat olivat haettavina 1.11.-30.11.2020. Päätökset apurahojen saajista tehtiin alkuvuodesta 2021. Myönnettyjen apurahojen käyttötarkoitukset ja summat näet alta.

Lisätietoja antaa säätiön stipendiasiamies Johanna Liukkonen, jomppisliukkonen@gmail.com, puh. 050 414 4653


Säätiön 2021 alussa myöntämät apurahat

 • Goethe-instituutin saksankurssi 390 euroa
 • Dokumenttivalokuvauksen kurssi Amsterdamissa 700 euroa
 • Tuglas-seuran kielikurssiin 200 euroa
 • Kiljuhanhikirjan taustatyön ja tiedonhankinnan matkakuluihin 250 euroa
 • Kalligrafiakurssiin 200 euroa
 • Italiankurssiin kesäyliopistossa ja kirjakuluihin 220 euroa
 • Nu Soundin intensiiviäänitekurssille osallistumiseen 600 euroa
 • The Power of Narrative -konferenssin osallistumismaksuun Bostonissa 230 euroa
 • Verkkosivujen teettämiseen free-uraa aloittaessa 600 euroa
 • Yksivuotiseen proosankirjoituskurssiin 700 euroa
 • Kirja- ja tiedonhankintakuluihin muuttoliiketyötä Afrikassa käsittelevään juttuhankkeeseen 400 euroa
 • Kirjallisuuden perusopintoihin Jyväskylän avoimessa yliopistossa 300 euroa
 • Photoshop-kurssiin 500 euroa
 • The Power of Narrative -konferenssin osallistumismaksuun Bostonissa 230 euroa
 • Runoillan järjestämisen ohjauskustannuksiin 500 euroa
 • Datajournalistikens grunder -kurssiin Tukholmassa 700 euroa
 • Vuoden mittaiseen luovan kirjoittamisen tai omaelämäkerrallisen kirjoittamisen kurssiin 700 euroa
 • Beauty and Portrait Retouching -henkilökuvankäsittelykurssi 170 euroa
 • Ammatillista osaamista vahvistavan kirjallisuuden hankkimiseen 130 euroa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Jokes jakaa apurahoja tutkimuskäyttöön, Journalismin päiville osallistumista varten sekä Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen. Lisäksi säätiö myöntää apurahoja Århusin pohjoismaisia journalistikursseja varten sekä stipendejä säätiön omille ammatillisille täydennyskoulutuskursseille, joiden sisältö vaihtelee vuosittain. Kevään hakukierroksella on jaettu myös apurahoja journalistiseen työskentelyyn.

Syksyllä säätiö julistaa hakuun varsinaiset Kopiosto-apurahat ja Sananvapauden apurahat. Hakuaika osuu yleensä loka‒marraskuulle, ja apurahat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi seuraavan vuoden aikana. Kopiosto-apurahoja voi hakea muun muassa kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsaattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin. Työmatkoihin apurahoja ei myönnetä. Opiskelijoille myönnetään stipendejä alan opintojen opinnäytetöiden tekemiseen.

Jos olet Journalistiliiton jäsen, Kopiosto-valtakirjasi tulee olla jätetty Journalistiliitolle.

Lisätietoja: www.jokes-saatio.fi


Salli-journalistipalkinto

HSJ jatkaa Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton perustaman Salli-palkinnon jakamista. Vuonna 2020 palkintosumma oli 4000 euroa. Palkinto myönnettiin MT Metsä-työryhmälle.

Palkinnon tarkoituksena on kasvattaa yhdistyksen jäsenten ammatillista identiteettiä ja nostaa alan arvostusta. Palkinto voidaan myöntää merkittävästä, mieleen painuneesta tai keskustelua herättäneestä alan teosta, kuten jutusta tai juttusarjasta, kuvasta, kuvituksesta tai kuvasarjasta tai kirjasta tai kirjasarjasta. Teko voi olla myös esimerkiksi lehti- tai konseptiuudistus tai innovatiivisen nettisovelluksen toteutus. Palkinto voidaan myöntää myös elämäntyöstä tai työyhteisön hyvästä hengenluonnista.

Palkinto voidaan myöntää vain yhdistykseen (HSJ) kuuluvalle jäsenelle tai työryhmälle, josta enemmistö on HSJ:n jäseniä.

Palkintoehdotusten ajankohta on tavallisesti vuodenvaihteen molemmin puolin. Tarkat ajat ilmoitetaan näillä sivuilla ja jäsenkirjeissä.

https://www.hsj.fi/ajankohtaista/2020/09/salli-journalistipalkinto-mt-metsa-tyoryhmalle/