Vuosikokous valitsi Varmavuoren jatkokaudelle

Etusivu > Ajankohtaista > Vuosikokous valitsi Varmavuoren jatkokaudelle

Marjaana Varmavuori jatkaa Helsingin Seudun Journalistien puheenjohtajana. Vuosikokouksessa valittiin myös kaksi uutta ja viisi jatkavaa jäsentä hallitukseen. Keskustelua syntyi niin työmarkkinatilanteesta kuin jäsenhankinnasta. Helsingin Seudun Journalistien vuosikokoukseen Original Sokos Hotel Presidentissä 25. maaliskuuta kokoontui kuutisenkymmentä yhdistyksen jäsentä.

Artikkelin kuvat: Laura Vuoma/HSJ.

Share in X Share in Facebook

Helsingin Seudun Journalistien vuosikokous valitsi vuodesta 2018 yhdistyksen puheenjohtajana toimineen Marjaana Varmavuoren jatkokaudelle. Avauspuheenvuorossaan Varmavuori kertoi, että vireän yhdistyksen kokonaistilanne on tällä hetkellä hyvä. Koulutukset ja muut tilaisuudet keräävät osallistujia usein jonoksi asti muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen. Kokouksessa iloittiin siitä, että nuoret ammattilaiset näkyvät yhdistyksen kaikilla tasoilla, myös hallituksessa ja tämän vuoden Salli-palkituissa.

Innostajaksi itseään kuvaava Marjaana Varmavuori vakuutti, että hän lähtee neljännelle puheenjohtajakaudelleen yhä ”into piukeena”.

Myös yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa, vaikka edellisvuoden tilinpäätöstä esitellyt hallintopäällikkö Jaana Virtanen totesi inflaation näkyvän. Palveluiden ja palkkioiden kulut ovat nousseet samalla kun jäsenmaksuista kertyvät tulot ovat pienentyneet. Jäsenmäärää laskee erityisesti eläköityminen ja luonnolliset poistumat. Taloutta pyritään tasapainottamaan koulutusmaksujen pienoisella nostolla. Vastaisuudessa HSJ:n tukemat ammatilliset koulutukset maksavat jäsenelle 30 euroa, työttömille ja opiskelijoille 15 euroa. HSJ:ssa panostetaan myös jäsenhankintaan.

Jäsenhankintaa tehdään niin liiton, yhdistyksen kuin osastojen tasolla. Marjaana Varmavuori kertoi yhdistyksen oman jäsenhankintasuunnitelman olevan työn alla. HSJ on aktiivisesti mukana myös liiton jäsenhankinnan kehittämisessä. HSJ:n valtuustoaloitteen pohjalta perustetun Journalistiliiton nelivuotisen jäsenhankintatyöryhmän työ käynnistyi viime vuonna. Siinä HSJ:ta edustaa Valtteri Törmänen. Puheenvuorossaan Törmänen kiitti Varmavuorta ja yhdistystä niin opiskelijoiden tavoittamisessa kuin jäsenhankinnan kehittämisestä. Opiskelijatoiminta oli yksi HSJ:n viime vuoden painopisteistä.

Vuosikokouksen puheenjohtajat Ilja Ojala ja Piia Ouri.

Varmavuori korosti HSJ:n panostavan myös toimitusosastojen ja luottamushenkilöiden tukemiseen. Viime vuonna käynnistetty Ryhdy luottamustehtävään! -opas on nyt julkaistu ja toimitettu osastojen toimihenkilöille. HSJ:n ja Journalistiliiton erilaisia luottamustehtäviä avaava kartoitus on tarkoitettu erityisesti osastojen jäsenrekrytointeja helpottamaan. Osastojen aktiiveille on luvassa koulutusta ja verkostoitumista toukokuussa järjestettävässä iltapäiväseminaarissa.

Yhdistyksen elinvoiman kannalta uusien jäsenten ohella tärkeää on myös jäsenpito. Marjaana Varmavuori kertoi, että huhtikuussa toteutetaan jäsenten tyytyväisyyttä ja tarpeita kartoittava jäsenkysely. Edellinen jäsenkysely toteutettiin vuonna 2021. Yhdistyksessä pohditaan aktiivisesti myös, kuinka tavoitetaan niitä jäseniä, jotka eivät toimintaamme osallistu.

Kokouksessa tehtiin muitakin henkilövalintoja. Vuosikokous valitsi HSJ:n hallitukseen uusina jäseninä Riikka Nymanin Iltalehden toimitusosastosta sekä Laura Saviojan Sanoma Lifestylesta. Jatkokaudelle valittiin Hannu Aaltonen (STT:n ammattiosasto), Martina Ahola Ubis (Sanomain toimitusosasto), Mikko Hirvonen (A-lehtien toimitusosasto), Hanna Raijas-Turva (Sisällöntekijät ry) sekä Heta Saxell (Otavan toimitusosasto). Kiitämme lämpimästi kautensa päättäviä Toivo Haimia ja Katariina Talevaa aktiivisesta ja innostuneesta työstä yhdistyskollegoiden puolesta HSJ:n hallituksessa! Aikakauslehdentoimittajain säätiön hallitukseen valittiin jatkokaudelle Satu Mellanen sekä Sari Nurmo.

Hanne Aho tapasi yhdistyksen jäseniä ja vastasi yleisön kysymyksiin muun muassa työmarkkinatilanteesta.

Vuosikokouksessa saatiin kuulla myös Journalistiliiton puheenjohtajan Hanne Ahon ajankohtaisterveisiä niin työmarkkinatilanteesta kuin liitosta. Kokousväki tahtoi kuulla Aholta muun muassa freelancereiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden edistymisestä.

Kokouksen perinteinen juhlahetki oli Salli-journalistipalkintojen jako. Sallit myönnettiin tällä kertaa 20. kertaa. Yliopisto-lehden toimituspäällikkö Arja Tuusvuori palkittiin esimerkillisestä työstään tieteen yleistajuistamisen parissa. IL-palojen työryhmä, tuottaja Jenni Smith sekä toimittajat Sipe Myllyniemi, Aleksi Pylvänäinen ja Julia Valtanen, palkittiin ansiokkaasta työstään sanomalehden sosiaalisen median konseptiuudistuksessa. Palkintoperustelut pääsee lukemaan täällä.

 


Share in X Share in Facebook