HSJ:n toiminnasta

Etusivu > HSJ > HSJ:n toiminnasta

Helsingin Seudun Journalistit (HSJ) on yli 4 000 Helsingin seudulla asuvan tai työskentelevän sanoma- ja aikakauslehtijournalistin, kustannustoimittajan ja viestinnän ammattilaisen ammattijärjestö.

HSJ toteuttaa jäsentensä edunvalvontaa seuraamalla alan työolojen ja palkkauksen kehitystä sekä ajamalla jäsentensä asiaa Suomen Journalistiliiton kautta ja yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Meillä on edustus Journalistiliiton valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa.

Järjestämme jäsenillemme monipuolista ammatillista koulutusta sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia.
Järjestämiemme tilaisuuksien, retkien ja matkojen tarkoitus on edistää jäsenten ammattitaitoa, työssä jaksamista, verkostoitumista sekä keskinäistä yhteisöllisyyttä.

Jaamme jäsenillemme apurahoja ammattialaa sivuaviin opintoihin, kirjahankintoihin ja yleissivistävään itsensä kehittämiseen.

HSJ:llä on 34 toimitusosastoa, jotka myös järjestävät jäsenilleen erilaista toimintaa. Yhdistys tukee ja kehittää osastojen toimintaa.