Toimitusosastot

Etusivu > HSJ > Toimitusosastot

Perustietoa osastotoiminnasta

Mikä on toimitusosasto ja mitä osastolta odotetaan?

Suurin osa toimitusosastoista on talokohtaisia eli saman työnantajan palveluksessa olevien SJL:n jäsenten oma osasto (esim. A-lehdet, Otava, Suomen Tietotoimisto, Maaseudun Tulevaisuus). Lisäksi on kolme alueosastoa, jotka kokoavat yhteen saman alan pienten työpaikkojen jäsenet (esimerkiksi pienehköjen kustantamoiden Kustannustoimittajien alueosasto).

Kukin toimitusosasto voi päättää vapaasti, miten se toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja minkälaista toimintaa se järjestää. Taloudellista tukea saadakseen osaston on kuitenkin täytettävä joitakin HSJ:n ja Journalistiliiton ehtoja, muun muassa vähintään vuosikokous on pidettävä ja valittava osastolle puheenjohtaja ja muut yhteyshenkilöt.

Osastojen kokousten valinnat ilmoitetaan Journalistiliittoon lomakkeella.

Osastot eivät – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Tästä syystä viime kädessä HSJ vastaa osaston rahankäytöstä. Samasta syystä osastoilta pyydetään aina edellisen vuoden talousselvitys ennen kuin kuluvan vuoden osastopalautus voidaan maksaa.

Osastopalautuksen suuruuden päättää Journalistiliiton valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Viime vuosina palautus on ollut yli viiden hengen osastoille 9 euroa/osaston jäsen + perusavustus 170 euroa. Alle viiden hengen osastoille perusavustus on 34 euroa/osaston jäsen. Talousselvityksestä tarkemmin kohdassa Osastojen talousselvitys.

Hintavampiin hankkeisiin on mahdollista hakea HSJ:lta ja/tai Journalistiliitolta ylimääräistä harkinnanvaraista tukea. Lisätietoja kohdassa Ylimääräinen tuki.


Osastoilta ehdokkaat liiton valtuustoon

Neljän vuoden välein HSJ:n ylimääräinen kokous valitsee ehdokkaat Journalistiliiton valtuustoon. Ehdotuksia voivat tehdä osastot sekä yksittäiset jäsenet. Valtuutetut valittiin viimeksi syyskuussa 2018 kaudelle 2018-2022. Seuraavan kerran valtuutettuja valitaan syksyllä 2022.

Osastoilta voivat asettaa ehdokkaita HSJ:n sääntöjen §24:n mukaisesti:

 1. Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon yhdistyksen toimialalla toimivien osastojen yleisten kokousten tai yksittäisten jäsenten asettamista ehdokkaista. Ehdokkaat on asetettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen kokousta.
 2. Yhdistyksen edustajaksi valtuustoon voidaan valita yhdistyksen jäsen Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin.
 3. Valtuustoryhmän jäädessä vajaaksi mahdollisen täydennysvaalin suorittaa hallitus.

Myös HSJ:n oman vuosikokouksen lähestyessä osastoja kehotetaan pohtimaan ja esittämään omia ehdokkaitaan yhdistyksen hallitukseen.

Osastoilta pyydetään myös lausuntoja erilaisista asioista sekä ehdokkaita Salli-journalistipalkinnon saajiksi.

Jos jokin osastotoiminnassa askarruttaa, ota yhteyttä HSJ:n toimistoon!


Osastojen talousselvitys

Osastot antavat alkuvuodesta selvityksen edellisen kalenterivuoden taloudestaan HSJ:lle. Voit käyttää tätä talousselvityslomaketta tai tehdä halutessasi oman. Selvitys toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen jaana.virtanen@hsj.fi . Huom! Laskelman mukaan liitetään kopiot osaston tilin niistä tiliotteista, joista ilmenee selvitettävän vuoden saldo 1.1. sekä 31.12. Jos tili on rahastonhoitajan henkilökohtaisella nimellä, toimitetaan listaus tilin koko vuoden tapahtumista.

Talousselvitys on yksinkertainen ”tulot miinus menot” -tyyppinen laskelma, johon kirjataan osaston tilin saldo ko. talousvuoden alussa sekä tulot ja menot selityksineen ja summineen aikajärjestyksessä. Lopuksi lisätään tilin saldo talousvuoden lopussa. Kuitteja ei tarvitse toimittaa, vaan osasto säilyttää ne vähintään kuusi vuotta itsellään. Kuitteja pyydetään tarvittaessa.

Osastopalautukset maksetaan osastoille, joissa on toimintaa (vähintään vuosikokous on pidetty) ja jotka toimittavat  talousselvityksen edeltävältä vuodelta. Jos toimintaa ei ole ollut ja rahaa ei ole käytetty, palautuksia ei makseta. Palautukset maksetaan sen jälkeen, kun Journalistiliitto on maksanut rahat yhdistyksille, yleensä toukokuussa.


Ylimääräinen tuki

HSJ voi myöntää osastojen hankkeisiin myös harkinnanvaraista tukea, jos toimitusosaston varat eivät riitä toimintaan. Tuki on tarkoitettu ensi sijassa ammattiyhdistyshenkiseen ja työhyvinvointia edistäviin tilaisuuksiin. Sitä voi hakea esimerkiksi luennoitsijan palkkioihin, osaston yhteiseen koulutukseen tai opintoretkeen.

Tukea voi hakea lisäksi kahden tai useamman osaston yhdessä järjestämiin tilaisuuksiin. Myös eri työpaikoissa toimivien, mutta samaan ammattiryhmään kuuluvien jäsenten yhteistapahtumiin voi hakea tukea. Hakemuksen tekee ja hankkeesta vastaa kuitenkin aina jokin osasto, jolla on pankkitili.

Tukea haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hankkeen toteutumista. Takautuvasti sitä ei myönnetä. Tuesta päättää HSJ:n hallitus, joka kokoontuu noin kerran kuussa.

Täytä Ylimääräisen osastotuen hakemus  -lomake tai tee vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi

 • tilaisuuden ohjelma, aika ja paikka
 • kulut mahdollisimman tarkasti eriteltyinä
 • osallistujat (nimilista) tai mahdollisimman tarkka arvio osallistujamäärästä
 • HSJ:lta haettava määrä

HSJ myöntää tukea vain HSJ:n jäsenille. Esimerkiksi parin tunnin iltatilaisuuksiin realistinen haettava summa on pari-kolmekymmentä euroa jäsentä kohden. Kalliimmissa, kuten koko päivän koulutuksissa tai matkahankkeissa hallituksen harkinnan mukaan tuki voi olla suurempi. HSJ:n tukea ei voi käyttää alkoholitarjoiluun.

Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jaana.virtanen@hsj.fi

Tuki maksetaan tilaisuuden jälkeen kuitteja vastaan. Ilman kuitteja/tositteita tukea ei voida maksaa. Jos osaston varat ovat vähäiset, tuesta voi saada osan ennakkona.


Osastojen pankkitileistä

Pankit ovat viime aikoina irtisanoneet osastojen tilejä, koska osastot eivät ole – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – rekisteröityjä yhdistyksiä eikä niillä siten ole Y-tunnusta. Pankki on edellyttänyt tilien siirtämistä luonnollisen henkilön nimiin.

Osaston tili voi olla rahastonhoitajan nimissä eli rahastonhoitajan henkilökohtainen tili.

Silloin, kun osaston rahat ovat jonkun sen jäsenen henkilökohtaisella tilillä, avoimuus ja läpinäkyvyys on tärkeää. On suositeltavaa, että ennen osaston vuosikokousta rahastonhoitaja toimittaa osaston hallitukselle listauksen koko vuoden tilitapahtumista, jotta hallitus voi todeta tilitapahtumien liittyvän vain osaston talouteen. Tämä on hyvä menettely myös rahastonhoitajan kannalta.

Osaston vuosikokouksen jälkeen HSJ:lle tehtävään talousselvitykseen voi myös liittää listan vuoden tilitapahtumista, mutta vähintään tiliotteet, joista voi todentaa tilitettävän vuoden alku- ja loppusaldot.


HSJ:n toimitusosastot

Lista osastoista
 • A-lehtien toimitusosasto
 • Alma Talentin toimitusosasto
 • Ay-lehtien toimitusosasto
 • FJF:s fackavdelning vid Hufvudstadsbladet
 • Fokus Median toimitusosasto
 • Helsingin Uutisten, Länsiväylän ja Vantaan Sanomien toimitusosasto
 • Iltalehden toimitusosasto
 • Kansan Uutisten toimitusosasto
 • Kolmiokirjan toimitusosasto
 • Kustannusosakeyhtiö Kotimaan toimitusosasto
 • Kustannustoimittajien alueosasto
 • Loviisan Sanomien toimitusosasto
 • Nykypäivän ja Verkkouutisten toimitusosasto
 • Osasto Aller
 • Otavan toimitusosasto
 • Otavamedian toimitusosasto
 • Paasipuiston toimitusosasto (Demokraatti)
 • Pellervo-lehden toimitusosasto
 • Sanoma Lifestylen toimitusosasto
 • Sanoma Pron toimitusosasto
 • Sanomain toimitusosasto (STO)
 • Sisällöntekijät ry (ent. Erikoislehtien toimitusosasto)
 • STT:n ammattiosasto
 • Suomen luonnonsuojeluliiton toimitusosasto
 • Suomen Lääkärilehden toimitusosasto
 • Suomenmaan Helsingin toimitusosasto
 • Tiedonantajan toimitusosasto
 • Toimitusosasto Werner & Jarl (WSOY/Tammi)
 • Viestimedian toimitusosasto (Maaseudun Tulevaisuuden ja Koneviestin osastojen fuusio)
 • Vikesin toimitusosasto
 • Västra Nylands redaktionsklubb
 • Yhdistysten työntekijöiden ammattiosasto (HSJ:n, RTTL:n, ja SFJ:n yhteinen)
 • Östnyland (Redaktionsklubben vid tidningen Östnyland)