Toimitusosastot

Etusivu > HSJ > Toimitusosastot

Perustietoa osastotoiminnasta

Mikä on toimitusosasto ja mitä osastolta odotetaan?

Suurin osa toimitusosastoista on talokohtaisia eli saman työnantajan palveluksessa olevien SJL:n jäsenten oma osasto (esim. A-lehdet, Otava, Suomen Tietotoimisto, Maaseudun Tulevaisuus). Lisäksi on kolme alueosastoa, jotka kokoavat yhteen saman alan pienten työpaikkojen jäsenet (esimerkiksi pienehköjen kustantamoiden Kustannustoimittajien alueosasto).

Kukin toimitusosasto voi päättää vapaasti, miten se toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja minkälaista toimintaa se järjestää. Taloudellista tukea saadakseen osaston on kuitenkin täytettävä joitakin HSJ:n ja Journalistiliiton ehtoja, muun muassa vähintään vuosikokous on pidettävä ja valittava osastolle puheenjohtaja ja muut yhteyshenkilöt.

Osastojen kokousten valinnat ilmoitetaan Journalistiliittoon lomakkeella, joka on hetkellisesti poissa käytöstä liiton verkkosivuston uudistamistyön vuoksi. Lomake päivitetään näille sivuille heti kun mahdollista.

Osastot eivät – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Tästä syystä viime kädessä HSJ vastaa osaston rahankäytöstä. Samasta syystä osastoilta pyydetään aina edellisen vuoden talousselvitys ennen kuin kuluvan vuoden osastopalautus voidaan maksaa.

Osastopalautuksen suuruuden päättää Journalistiliiton valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Viime vuosina palautus on ollut yli viiden hengen osastoille 9 euroa/osaston jäsen + perusavustus 170 euroa. Alle viiden hengen osastoille perusavustus on 34 euroa/osaston jäsen. Talousselvityksestä tarkemmin kohdassa Osastojen talousselvitys.

Hintavampiin hankkeisiin on mahdollista hakea HSJ:lta ja/tai Journalistiliitolta ylimääräistä harkinnanvaraista tukea. Lisätietoja kohdassa Ylimääräinen tuki.


Uusi tuki osastojen jäsenhankintaan

Liittokahveilla vaihdat niin työpaikan kuin vaikka työmarkkinoiden ajankohtaiskuulumiset. HSJ tarjoaa pullakahvit, kun houkuttelette työkaverit koolle. Lue tästä täsmävinkit tilaisuuden järjestämiseen!

Yhdessä olemme enemmän

Journalistiliiton jäsenyys kannattaa, sillä liitto sopii jäsentensä palkankorotuksista, lakia paremmista työajoista ja lomista. Ammattiliittoon kuuluminen tuo turvaa myös työpaikoille. Mitä korkeampi järjestäytymisaste alalla on, sitä paremmat edellytykset liitolla on parantaa työoloja ja ajaa jäsentensä etuja. Jotta yhteisessä sopimisessa olisi todellista voimaa, kannattaa huolehtia siitä, että koko työyhteisö kuuluu Journalistiliiton piiriin ja on informoitu jäsenyyden hyödyistä!

Joko työtoverisi kuuluvat Journalistiliittoon? Etkö tiedä – HSJ auttaa!

Toimitusosastoissa ei ole aina tietoa siitä, ketkä työtovereista ovat Journalistiliiton jäseniä. Työpaikkojen luottamushenkilöillä ja toimitusosastojen puheenjohtajilla on oikeus pyytää luottamuksellinen listaus osastojen jäsenistä HSJ:n toimistosta. Sitä voidaan osastossa verrata koko työpaikan henkilöstöön. Näin tiedetään, ketkä eivät kuulu liittoon ja markkinointia voidaan kohdistaa juuri näille henkilöille esimerkiksi kutsumalla heidät tilaisuuteen henkilökohtaisesti.

Kutsu väki koolle – HSJ piffaa kahvirahat!

Toimitusosastojen kannattaa kutsua myös liittoon kuulumattomat työtoverit mukaan toimintaansa. HSJ tukee osastoja helposti haettavalla uudella avustuksella, jota voi käyttää jäsenhankintatilaisuuksien järjestelykuluihin. Tukea on tarjolla 200 euroon saakka.

Liittokahvit aamun alkajaiseksi, tuuletusta työpäivän päätteeksi tai taukojumppa iltapäivän kahvitauolla. Mikä olisi teidän juttunne? Monilta työnantajilta löytyy tapaamista varten sopiva tila, jonka työntekijät voivat varata käyttöönsä. Osastot voivat kysyä neuvoa tilaisuuden suunnitteluun myös HSJ:n toimistosta.

Et ole yksin – pyydä HSJ kylään!

Liittoon kuulumisen hyötyjä voidaan miettiä osastoissa yhdessä, mutta yksin ei tarvitse pärjätä. Paikalle saa kutsua Journalistiliiton asiantuntijan kertomaan jäseneduista ja vastaamaan työelämän kysymyksiin. Myös HSJ:n puheenjohtaja Marjaana Varmavuori ja toiminnanjohtaja Johanna Sillanpää (johanna.sillanpaa@hsj.fi) tulevat kylään mielellään!

Tilaisuuteen ei välttämättä tarvita erityistä agendaa, mutta yhteen kokoontuminen tarjoaa luonnollisesti mahdollisuuden kuulumisten vaihtamiseen. Kanssakäyminen työtovereiden kanssa parantaa tutkitusti työhyvinvointia ja työssä viihtymistä, ja edistää tiedonkulkua.

Näin haet tukea

HSJ:n liittokahvirahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään hallintopäällikkö Jaana Virtaselle osoitteeseen jaana.virtanen@hsj.fi. Päätökset tehdään nopeana toimistotyönä. Hakemuksessa ilmoitetaan tilaisuuden päivämäärä, alustava suunnitelma ja kuluarvio. Maksimisumma tuelle on 200 euroa, ja sen ylittävistä kuluista vastaa osasto itse. Summa maksetaan todellisia kuluja eli kuitteja vastaan jälkikäteen.

Tuen voi käyttää myös muunlaiseen osaston jäsenhankintaan, kunhan se todennetaan suunnitelmassa ja kuitein.


Osastoilta ehdokkaat liiton valtuustoon

Neljän vuoden välein HSJ:n ylimääräinen kokous valitsee ehdokkaat Journalistiliiton valtuustoon. Ehdotuksia voivat tehdä osastot sekä yksittäiset jäsenet. Valtuutetut valittiin viimeksi syyskuussa 2018 kaudelle 2018-2022. Seuraavan kerran valtuutettuja valitaan syksyllä 2022.

Osastoilta voivat asettaa ehdokkaita HSJ:n sääntöjen §24:n mukaisesti:

 1. Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon yhdistyksen toimialalla toimivien osastojen yleisten kokousten tai yksittäisten jäsenten asettamista ehdokkaista. Ehdokkaat on asetettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen kokousta.
 2. Yhdistyksen edustajaksi valtuustoon voidaan valita yhdistyksen jäsen Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin.
 3. Valtuustoryhmän jäädessä vajaaksi mahdollisen täydennysvaalin suorittaa hallitus.

Myös HSJ:n oman vuosikokouksen lähestyessä osastoja kehotetaan pohtimaan ja esittämään omia ehdokkaitaan yhdistyksen hallitukseen.

Osastoilta pyydetään myös lausuntoja erilaisista asioista sekä ehdokkaita Salli-journalistipalkinnon saajiksi.

Jos jokin osastotoiminnassa askarruttaa, ota yhteyttä HSJ:n toimistoon!


Osastojen talousselvitys

Osastot antavat alkuvuodesta selvityksen edellisen kalenterivuoden taloudestaan HSJ:lle. Voit käyttää tätä talousselvityslomaketta tai tehdä halutessasi oman. Selvitys toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen jaana.virtanen@hsj.fi . Huom! Laskelman mukaan liitetään kopiot osaston tilin niistä tiliotteista, joista ilmenee selvitettävän vuoden saldo 1.1. sekä 31.12. Jos tili on rahastonhoitajan henkilökohtaisella nimellä, toimitetaan listaus tilin koko vuoden tapahtumista.

Talousselvitys on yksinkertainen ”tulot miinus menot” -tyyppinen laskelma, johon kirjataan osaston tilin saldo ko. talousvuoden alussa sekä tulot ja menot selityksineen ja summineen aikajärjestyksessä. Lopuksi lisätään tilin saldo talousvuoden lopussa. Kuitteja ei tarvitse toimittaa, vaan osasto säilyttää ne vähintään kuusi vuotta itsellään. Kuitteja pyydetään tarvittaessa.

Osastopalautukset maksetaan osastoille, joissa on toimintaa (vähintään vuosikokous on pidetty) ja jotka toimittavat  talousselvityksen edeltävältä vuodelta. Jos toimintaa ei ole ollut ja rahaa ei ole käytetty, palautuksia ei makseta. Palautukset maksetaan sen jälkeen, kun Journalistiliitto on maksanut rahat yhdistyksille, yleensä toukokuussa.


Ylimääräinen tuki

HSJ voi myöntää osastojen hankkeisiin myös harkinnanvaraista tukea, jos toimitusosaston varat eivät riitä toimintaan. Tuki on tarkoitettu ensi sijassa ammattiyhdistyshenkiseen ja työhyvinvointia edistäviin tilaisuuksiin. Sitä voi hakea esimerkiksi luennoitsijan palkkioihin, osaston yhteiseen koulutukseen tai opintoretkeen.

Tukea voi hakea lisäksi kahden tai useamman osaston yhdessä järjestämiin tilaisuuksiin. Myös eri työpaikoissa toimivien, mutta samaan ammattiryhmään kuuluvien jäsenten yhteistapahtumiin voi hakea tukea. Hakemuksen tekee ja hankkeesta vastaa kuitenkin aina jokin osasto, jolla on pankkitili.

Tukea haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hankkeen toteutumista. Takautuvasti sitä ei myönnetä. Tuesta päättää HSJ:n hallitus, joka kokoontuu noin kerran kuussa.

Täytä Ylimääräisen osastotuen hakemus  -lomake tai tee vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi

 • tilaisuuden ohjelma, aika ja paikka
 • kulut mahdollisimman tarkasti eriteltyinä
 • osallistujat (nimilista) tai mahdollisimman tarkka arvio osallistujamäärästä
 • HSJ:lta haettava määrä

HSJ myöntää tukea vain HSJ:n jäsenille. Esimerkiksi parin tunnin iltatilaisuuksiin realistinen haettava summa on pari-kolmekymmentä euroa jäsentä kohden. Kalliimmissa, kuten koko päivän koulutuksissa tai matkahankkeissa hallituksen harkinnan mukaan tuki voi olla suurempi. HSJ:n tukea ei voi käyttää alkoholitarjoiluun.

Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jaana.virtanen@hsj.fi

Tuki maksetaan tilaisuuden jälkeen kuitteja vastaan. Ilman kuitteja/tositteita tukea ei voida maksaa. Jos osaston varat ovat vähäiset, tuesta voi saada osan ennakkona.


Osastojen pankkitileistä

Pankit ovat viime aikoina irtisanoneet osastojen tilejä, koska osastot eivät ole – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – rekisteröityjä yhdistyksiä eikä niillä siten ole Y-tunnusta. Pankki on edellyttänyt tilien siirtämistä luonnollisen henkilön nimiin.

Osaston tili voi olla rahastonhoitajan nimissä eli rahastonhoitajan henkilökohtainen tili.

Silloin, kun osaston rahat ovat jonkun sen jäsenen henkilökohtaisella tilillä, avoimuus ja läpinäkyvyys on tärkeää. On suositeltavaa, että ennen osaston vuosikokousta rahastonhoitaja toimittaa osaston hallitukselle listauksen koko vuoden tilitapahtumista, jotta hallitus voi todeta tilitapahtumien liittyvän vain osaston talouteen. Tämä on hyvä menettely myös rahastonhoitajan kannalta.

Osaston vuosikokouksen jälkeen HSJ:lle tehtävään talousselvitykseen voi myös liittää listan vuoden tilitapahtumista, mutta vähintään tiliotteet, joista voi todentaa tilitettävän vuoden alku- ja loppusaldot.


HSJ:n toimitusosastot

Lista osastoista
 • A-lehtien toimitusosasto
 • Alma Talentin toimitusosasto
 • Ay-lehtien toimitusosasto
 • FJF:s fackavdelning vid Hufvudstadsbladet
 • Fokus Median toimitusosasto
 • Helsingin Uutisten, Länsiväylän ja Vantaan Sanomien toimitusosasto
 • Iltalehden toimitusosasto
 • Kansan Uutisten toimitusosasto
 • Kolmiokirjan toimitusosasto
 • Kustannusosakeyhtiö Kotimaan toimitusosasto
 • Kustannustoimittajien alueosasto
 • Loviisan Sanomien toimitusosasto
 • Nykypäivän ja Verkkouutisten toimitusosasto
 • Osasto Aller
 • Otavan toimitusosasto
 • Otavamedian toimitusosasto
 • Paasipuiston toimitusosasto (Demokraatti)
 • Sanoma Lifestylen toimitusosasto
 • Sanoma Pron toimitusosasto
 • Sanomain toimitusosasto (STO)
 • Sisällöntekijät ry (ent. Erikoislehtien toimitusosasto)
 • STT:n ammattiosasto
 • Suomen luonnonsuojeluliiton toimitusosasto
 • Suomen Lääkärilehden toimitusosasto
 • Suomenmaan Helsingin toimitusosasto
 • Tiedonantajan toimitusosasto
 • Toimitusosasto Werner & Jarl (WSOY/Tammi)
 • Viestimedian toimitusosasto (Maaseudun Tulevaisuuden ja Koneviestin osastojen fuusio)
 • Vikesin toimitusosasto
 • Västra Nylands redaktionsklubb
 • Yhdistysten työntekijöiden ammattiosasto (HSJ:n, RTTL:n, ja SFJ:n yhteinen)
 • Östnyland (Redaktionsklubben vid tidningen Östnyland)
 • 2024 alkupuolella K-kauppiasliiton toimitusosaston ja Pellervon toimitusosaston jäsenet siirtyivät Sisällöntekijät ry:n jäseniksi.