Valtuutettuja etsitään nyt!

Etusivu > Ajankohtaista > Valtuutettuja etsitään nyt!
HSJ:n valtuustoryhmää kokouksessa 2019. Taustalla neuvottelevat Jussi Lankinen, Ilja Ojala ja Ari Simberg valittiin uudelleen syksyllä 2022 alkavalle kaudelle, samoin Sylvia Bjon ja Marjaana Varmavuori. Tomi Peurakoski (oik.) siirtyi varavaltuutetuksi. Kuva: Kaija Plit

Valtuutettuja Journalistiliiton valtuustoon kaudelle 2022–2026 haetaan nyt. Ehdokkaat on ilmoitettava viimeistään maanantaina 12.9.2022.

Share in X Share in Facebook

Toimitusosastot ja jäsenet esittävät valtuutettuja, yleiskokous päättää

Osastoilta ja jäseniltä pyydetään ehdokkaita HSJ:n valtuustoryhmän jäseniksi ja varajäseniksi. Varmistathan, että ehdokkaat ovat liiton asioista kiinnostuneita ja tehtävään sitoutuvia edustajia. Myös pienten työpaikkojen on tärkeää asettaa ehdokkaita, sillä mitä laajemmin valtuustoryhmä edustaa HSJ:n kenttää, sen parempi.

21 valtuutetun lisäksi HSJ valitsee kullekin valtuutetulle henkilökohtaisen varajäsenen, maksimissaan 42 yleisvarajäsentä sekä yhden opiskelijaedustajan ja tälle varajäsenen. Osastojen kannattaakin asettaa useita ehdokkaita. Henkilökohtaiset varajäsenet voivat toimia myös yleisvarajäseninä.

Ehdokasasettelun päätyttyä HSJ:n hallitus tekee 21.9. pidettävälle yleiskokoukselle oman esityksensä valinnoista. Hallituksen esitys valtuutetuiksi lähetetään yleiskokoukseen ilmoittautuneille jäsenille ennen kokousta. Lopullisen päätöksen tekevät 21.9. yleiskokoukseen osallistuvat HSJ:n jäsenet. Kannattaa siis tulla kokoukseen!

Ehdokkaiden ilmoittaminen

Muistathan varmistaa ehdokkaan suostumuksen ja että hän on HSJ:n jäsen. Eläkkeellä olevaa jäsentä ei voida valita valtuuston jäseneksi, ja jos valtuutettu jää eläkkeelle valtuustokaudella, hänen on erottava valtuustosta. Tämä kannattaa ottaa ehdokkaita nimettäessä huomioon.

Ilmoita ehdokkaat tällä lomakkeella

Mistä valtuusto päättää?

Valtuusto päättää liiton tulevasta toiminnasta ja taloudesta. Se myös käsittelee toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä osastojen, yhdistysten ja valtuutettujen kokoukselle tuomat aloitteet.

Valtuusto asettaa työehtosopimusten tavoitteet ja hyväksyy työehtosopimukset. Lisäksi valtuustokauden ensimmäinen kokous valitsee liitolle puheenjohtajan, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston.

Kaksi kokousta vuodessa

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Valtuusto kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marras−joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia on lähinnä työehtosopimusten tavoitteita asetettaessa sekä sopimuksia hyväksyttäessä, eikä niitä ole joka vuosi. Kokoukset ovat yleensä kaksipäiväisiä. Kauden ensimmäinen ns. järjestäytymiskokous on poikkeuksellisesti kolmipäiväinen ja se pidetään 30.11.−2.12.2022.

Varajäsenet osallistuvat kokouksiin, kun varsinaisella valtuutetulla on este. Varajäsenten on oltava valmiita osallistumaan kokoukseen, eli myös heiltä vaaditaan tehtävään sitoutumista.

Kokouksiin voi osallistua työajalla. Tästä on sovittu liiton työehtosopimuksissa. Jos ehdokas ei kuulu SJL:n sopimusten piiriin, kannattaa työnantajalta tiedustella ennakkoon suhtautumista luottamustehtävään.

Mitä valtuutetulta edellytetään? Mitä valtuutetun työ antaa?

Valtuutetuilta ja varajäseniltä edellytetään osallistumista valtuuston kokouksiin, liiton asioiden seuraamista sekä yhteydenpitoa omaan jäsenyhdistykseen ja toimitusosastoon.

Valtuutettu saa paljon alan edunvalvontaan ja työmarkkinoihin liittyvää tietoa, myös luottamuksellista tietoa. Valtuustossa käydään kiinnostavaa ja vilkasta alaan liittyvää keskustelua. Ennen kaikkea valtuustossa pääsee osaksi eri välineissä työskentelevien kollegojen ryhmää ja saa tilaisuuden solmia uusia tuttavuuksia eri puolelta Suomea tulevien liiton jäsenten kanssa. Valtuustotyöskentely on siis erinomainen mahdollisuus verkostoitua.

HSJ perehdyttää valtuutetut syksyn aikana

Valituille valtuutetuille ja varajäsenille pidetään perehdytys- ja koulutustilaisuus ennen ensimmäistä valtuustoa. Tilaisuudessa valtuustokonkarit kertovat kokoustyöskentelystä ja uudet valtuutetut pääsevät tutustumaan toisiinsa.

HSJ:n puheenjohtajalta Marjaana Varmavuorelta voit kysyä valtuustotyöstä: marjaana.varmavuori@gmail.com. Kysy ehdokasasettelusta ja yleiskokouksesta: hallintopäällikkö jaana.virtanen@hsj.fi, 0505183353.

Valintamenettely määrätään HSJ:n sääntöjen 24 §:ssä

  1. Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon yhdistyksen toimialalla toimivien osastojen yleisten kokousten tai yksittäisten jäsenten asettamista ehdokkaista. Ehdokkaat on asetettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen kokousta.
  2. Yhdistyksen edustajaksi valtuustoon voidaan valita yhdistyksen jäsen Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin.
  3. Valtuustoryhmän jäädessä vajaaksi mahdollisen täydennysvaalin suorittaa hallitus.

 


Share in X Share in Facebook