JSN:n puheenjohtaja kaipaa tarkempia sääntöjä oikaisuihin | Lööppi 4/2022

Etusivu > Lööppi > JSN:n puheenjohtaja kaipaa tarkempia sääntöjä oikaisuihin | Lööppi 4/2022

Journalistin ohjeita ollaan uudistamassa. Erityisesti oikaisuja koskeva kohta on JSN:n puheenjohtajan Eero Hyvösen mukaan liian tulkinnanvarainen.

Teksti Valtteri Parikka | Lööppi 4/2022

Share in X Share in Facebook

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on parhaillaan käynnistämässä journalistin ohjeiden uudistamista. JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen kaipaa tarkennuksia erityisesti ohjeiden kohtaan 20, joka käsittelee oikaisuja.

Hyvösen mukaan JO 20:ssä on tällä hetkellä useampiakin epäselviä muotoiluja. Esimerkiksi ”olennainen asiavirhe” on hänen mukaansa osoittautunut liian tulkinnanvaraiseksi käsitteeksi sekä lukijoille että tekijöille. Se ei puheenjohtajan mukaan rajaa riittävän yksiselitteisesti sitä, mitä tietoja on oikaistava.

Hyvönen sanoo myös, että toisinaan mediat tulkitsevat oikaisusäännön alkuosaa siten, ettei tavanomaisessa nettijutussa tarvitse yksilöidä tehtyä virhettä. Tietyn luennan mukaan tämä vaatimus koskee vain virheen vuoksi tehtyjä uusia juttuja, mistä linjataan säännön loppupuolella.

– Epämääräiset oikaisut eivät varmasti lisää yleisön luottamusta journalismia kohtaan.

Lisäksi kohta kaipaa muotoiluja sosiaalisen median sisältöjen ja koko ajan päivittyvien uutisten osalta.

Hyvösen mukaan journalistin ohjeissa olisi hyvä vaatia suorasanaisemmin sitä, että väärä ja korjattu tieto kirjoitetaan rehellisesti auki jutun loppuun. ”Jutusta poistettu virheellinen väittämä pääministeristä” ei siis enää yksin riittäisi. Poikkeuksena Hyvönen pitää tapauksia, joissa virheen toistaminen aiheuttaisi lisää vahinkoa.

Hyvösen mukaan toimittajatkin toivovat oikaisusäännöstön tarkentamista. Se kävi ilmi JSN:n kannatusyhdistyksen palautekyselyssä, jossa pyydettiin toiveita ohjeiden uudistamiseksi.

Hyvönen kuitenkin sanoo, että oikaiseminen on nyt paremmalla tolalla kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten – korjatut tiedot tavoittavat yleisönsä itse asiassa tehokkaammin. Silti hänestä oikaisemisessa olisi vielä yleisesti parantamisen varaa.

JO 20 on viime vuosina ollut mukana noin kolmanneksessa kanteluja. Yhteensä kanteluja tuli viime vuonna noin 400, ja tänä vuonna ollaan vähintään samassa tahdissa.

– Eihän virheiden korjaamisesta kanneltaisi näin paljon, jos tilanne olisi hyvä. Suurin ongelma taitaa kuitenkin olla se, että oikaisupyynnöt hukkuvat toimitusten sähköpostilaatikoihin.

Konkreettinen työ journalistin ohjeiden uudistamiseksi alkaa vuoden 2023 alussa. ●

Journalistin ohjeiden kohta 20 kuuluu nyt näin:

Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava
virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.


Share in X Share in Facebook