Jäsenet kysyvät – HSJ vastaa

Etusivu > Ajankohtaista > Jäsenet kysyvät – HSJ vastaa
Kati Toivanen koulutti asiantuntijatekstien editoinnista maaliskuussa 2024. Kuva Laura Vuoma/HSJ.

Kevään 2024 jäsenkyselyssämme saimme arvokasta palautetta palveluistamme. Joukossa oli hyviä kysymyksiä, joista osa on toistuvia. Nostamme niistä esiin muutamia. Jäsenet kysyvät – HSJ vastaa!

Share in X Share in Facebook

Ammatillisesta koulutuksesta

Moni koulutus on muuttunut maksulliseksi. Miksi yhä olla jäsen?

HSJ pyrkii tarjoamaan jäsenilleen ajankohtaista koulutusta, jossa otetaan huomioon jäsentemme ammatillinen kirjo ja erilaiset elämäntilanteet. Oma tarjontamme täydentää Journalistiliiton koulutuksia. Lisäksi eräät toimitusosastomme järjestävät koulutustilaisuuksia jäsenilleen, ja HSJ:n jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös Pressiklubin tilaisuuksiin, joista tiedotamme erikseen.

HSJ:n taloutta ei kuitenkaan voi verrata 15 000-jäsenisen Journalistiliiton talouteen. Liitto tarjoaa koulutuksia useimmiten maksutta. HSJ:n koulutukset ovat pääsääntöisesti maksullisia, mutta silti huomattavasti edullisempia kuin ns. vapailla markkinoilla. Jäsenpalveluistamme matkat ja mökkiviikot ovat aina olleet maksullisia. Koulutusten suhteen tilanne on ollut näin vuodesta 2016 lähtien, jolloin Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys ja Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto fuusioituivat. Tuolloin tapahtumien määrä ja siten myös kulut tuplaantuivat.

HSJ:n tuki koulutuksiin osallistuville jäsenille vaihtelee neljästäkymmenestä sataan prosenttiin, joten jäsenet maksavat vain pienen osan tapahtuman kuluista. HSJ:n järjestämät ja tukemat ammatilliset koulutukset ovat varsin hyvä jäsenetu verrattuna muihin Journalistiliiton jäsenyhdistyksiin, jotka eivät pysty samassa mittakaavassa koulutusta tarjoamaan.

Vuonna 2023 järjestimme 12 maksullista ja 14 maksutonta jäsentilaisuutta. Maksullisista tapahtumista pienin jäsentuki oli Isosaaren virkistysretkellä (yhdistys maksoi 40 prosenttia kuluista). Suurin euromääräinen tuki oli esseekurssilla, josta jäsen maksoi 85 euroa ja HSJ 170 euroa osallistujaa kohden. Keskimäärin HSJ maksoi 67 prosenttia maksullisista tapahtumista.

Nostimme koulutustemme osallistumismaksuja hieman kuluneena vuonna. Siihen vaikuttaa kouluttajien palkkioiden sekä tila- ja tarjoilukulujen merkittävä nousu viime vuosina. Valtaosaa koulutuksistamme tarjotaan 30 euron jäsenhintaan työssäkäyville ja eläkeläisille, sekä 15 eurolla opiskelijoilla ja työttömille.

Täysin maksuttomien koulutuksien järjestäminen tarkoittaisi tarjonnan supistamista niin määrässä kuin laadussa, sekä jäsenpalveluidemme supistamista muutenkin. HSJ:n jäsenetuihin kuuluvat myös erilaiset virkistystilaisuudet, jäsenmatkat, apurahat, tuettu lomanvietto ja jäsenlehti Lööppi. HSJ:n jäsen saa valtaosan näistä sekä Journalistiliiton monet palvelut lakineuvonnasta koulutuksiin Journalistiliiton jäsenmaksulla.

HSJ:n lomatuista

Mökkiviikot takaisin! Lomatukien jakamisessa tulisi huomioida tarveperusta.

HSJ:n jäsenhintaiset mökkilomaviikot olivat suosittuja, mutta olemme saaneet kasvavassa määrin toiveita muunlaisen lomanvieton mahdollistamisesta perinteisen mökkilomailun sijaan. Päädyimme lopulta kokeilemaan tuettua lomanviettoa vapaavalintaisissa kohteissa. Mikäli lomatuen saa, mikään ei estä käyttämästä sitä mökkivuokraan.

Pohtiessaan tarveperusteista lomanviettoa HSJ:n hallitus totesi, että sen toteuttaminen olisi monimutkaista ja työresursseja vaativaa. Pelkkä henkilön tulotasokaan ei indikoi elinmenoja. Yksi syy mökkiviikoista luopumiseen oli pienen henkilökuntamme hallinnointityön helpottaminen. Nykyinenkin menetelmä sitoo työresursseja, mutta lomatuen uusiminen kevensi kuitenkin apurahojen hallinnointia. Tarveharkinta lisäisi työtä merkittävästi.

Nykyistä hakutapaamme on kiitetty siitä, että stipendin voi saada kuka tahansa HSJ:n jäsen. Myös yhdistyslaki edellyttää, että etua voi hakea niin työtön, työsuhteinen kuin freelancer, uransa alussa oleva opiskelija tai eläkeikänsä saavuttanut jäsenemme. Lue lisää lomatuesta.

Jäsenmatkoista

Ulkomaan matkoja tulisi harkita tarkkaan. Kotimaassakin on hienoja kohteita.

Näin on, kotimaasta löytyy runsaasti tutkittavaa. Aina kotimaan matka ei kuitenkaan ole edullisin toteuttaa. Vuonna 2023 HSJ:ssa suunniteltiin Lapin matkaa, mutta se olisi lopulta tullut hintavammaksi kuin toteutettu Kosovon matka.

Ulkomaille tavattiin matkustaa ennen kerran, jopa kaksi vuodessa, ja näistä reissuista on monilla jäsenillä mieleenpainuvia muistoja. HSJ:n ulkomaanmatkoja harvemmin koettuihin kohteisiin toivotaan yhä säännöllisesti, mutta ympäristösyistä lentämistä harkitaan hallituksessa tarkkaan. 2020-luvulla HSJ:ssa on tehty yksi ulkomaanmatka ja jokavuotisen ulkomaanmatkailun aika on HSJ:ssa ohitse. Syksyllä 2024 matkataan kotimaassa.

Retkissä ja matkoissa, kuten muussakin toiminnassamme, kuunnellaan herkällä korvalla jäsenten palautetta. Vinkkejä mielenkiintoisista kohteista otetaan aina vastaan. HSJ:n viime vuosien matkoista löytyy merkintöjä täältä.

 


Share in X Share in Facebook