Journalistiliitto varoitti media-alan leikkausten vaikutuksista liiton kevätvaltuustossa

Etusivu > Ajankohtaista > Journalistiliitto varoitti media-alan leikkausten vaikutuksista liiton kevätvaltuustossa
HSJ:n valtuustoryhmää Hilton Strandissa 23.5.2024. Kuva: Johanna Sillanpää/HSJ.

Journalistiliiton kevätvaltuusto kokoontui 23.–24. toukokuuta. Kokouksessa puhutti muun muassa työmarkkinatilanne, viime syksyn valtuustossa käsitellyn luottamuskriisin jatkotoimet, palkka-avoimuus, turvallisuus sekä leikkausten uhkaaman median toimintaedellytykset.

Share in X Share in Facebook

Työmarkkinamallimme on tienhaarassa, totesi Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ajankohtaiskatsauksessaan. Hallituksen leikkauspöydällä operoidaan niin neuvotteluun perustuvaa työmarkkinajärjestelmäämme kuin median toimintaedellytyksiä. Yhteiskunnassa kuullaan enemmistön ääntä vähemmistön kustannuksella, mikä ei ole kuulunut suomalaiseen hyvinvointiyhteiskunnan toimintatapaan. Poliittisten lakkojen rajoittaminen yhteen päivään ja lakkosakkojen tuntuva korotus on ensimmäinen toteutunut heikennys monista kaavailluista. Vaakalaudalla on myös Ylen rahoitus. Leikkaustoimet heijastuvat koko alaan.

EU-komission linjaaman itsensätyöllistäjien kollektiivisen neuvotteluoikeuden myötä liitossa käärittiin hihat toden teolla. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen kertoi katsauksessaan neuvotteluiden takkuisesta etenemisestä ja piti liiton lähestymisyritysten torjumista törkeänä. Hiljaisuus ei kerro yliolkaisuudesta ainoastaan freelancereiden asiassa, vaan liiton ja siten työntekijäosapuolen ohittamisesta ylipäätään. Hanne Aho vakuutti liiton neuvottelevan kaikin mahdollisin keinoin niin freelancereiden kuin olemassa olevien työehtosopimusten osalta. Yhteistä rintamaa tarvitaan nyt.

Lue valtuuston julkilausuma Leikkaukset media-alalla rapauttavat Suomen kokonaisturvallisuutta.

Kriisistä opittiin

Viime syksyn valtuustossa niukka enemmistö päätyi osoittamaan epäluottamusta Journalisti-lehden päätoimittajalle ja Journalistiliiton viestintäyksikön johtajalle Maria Petterssonille hänen tietokirjaansa liittyneen lähdeviittausjupakan myötä. Tilanne johti Petterssonin irtisanoutumiseen. Valtuutetut esittivät ponsia, joiden myötä liitto ryhtyi mittaviin selvityksiin niin mainehaittojen kuin viestinnällisten toimien arvioimiseksi. Näiden läpikäynti oli isossa osassa torstain ohjelmaa.

Lilly Korpiola valittiin tekemään Journalistiliiton viestintää luottamuskriisissä luotaavan selvityksen. Sen myötä liitolle on jo luotu kriisiviestintäsuunnitelma ja varahenkilökäytäntö, jotka tarjoavat paremmat lähtökohdat toimintaan mahdollisissa kriisitilanteissa. Salissa selvitys otettiin vastaan kiitoksin. Korpiola toi esiin, että kriisiytynyt tilanne on ollut raju kaikille osapuolille, myös liiton henkilökunnalle, ja korosti, että liiton hallitus on työskennellyt tilanteessa poikkeuksellisen sitoutuneesti. Kaikki piirtää kuvaa siitä kuinka tärkeäksi oma työ ja tehtävä alalla koetaan.

Iro Researchin tekemän selvityksen myötä liiton maine ulkopuolisten silmissä ei kuitenkaan ole kohun myötä juuri kärsinyt. Median parissa toimiva Journalistiliitto tunnetaan kokoaan paremmin, ja sen perustehtävää osataan arvostaa myös kansan parissa. Lue lisää selvityksistä Journalistiliiton sivuilta.

Toimitusosastojen tukea nostetaan

HSJ esitti viimesyksyisessä valtuustoaloitteessaan, että markka-ajoista saakka samana pysynyttä osastojen perusavustusta olisi syytä nostaa. Liitto selvitti yhdistysten näkemyksiä asiassa, ja liiton hallitus päätyi esittämään 30 prosentin korotusta osastopalautuksiin. Siten ollen osastonpalautusten perusosa nousee 220 euroon ja alle viiden hengen osastoissa 45 euroon per jäsen vuonna 2025.

Valtuustossa päätettiin myös 39 euron kiinteästä jäsenmaksusta työsuhteisille freelancereille. Maksu tulee voimaan ensi vuonna. Jäsenlaji on edustetuin liiton tuoreimmassa jäsenyhdistyksessä, Suomen elokuva- ja mediatyötekijät SET ry:ssä. Kiinteään jäsenmaksuun päädyttiin jäsenten toivoman maksamiskäytännön helpottamisen vuosi. Maksun tasoa määritettiin suhteessa kausittain työskentelevien työsuhteisten freelancereiden vuosittaisiin mediaanituloihin sekä liiton taloudellisiin toimintaedellytyksiin.

Kevätvaltuuston yhteydessä myös palkitaan. Järjestötekopalkinnon kunniamaininnan saivat valtuutettumme Aino Rajala sekä Pauliina Rihto ja Päivi Syrjänen, jotka järjestivät osastojen väliset ja kiitetyt kustannustoimittajien palkkailtamat tammikuussa 2023.

Perjantain kyselytunnilla puhutti tasa-arvo ja turvallisuus

Valtuuston kyselytunnilla keskusteltiin palkkatasa-arvosta ja -avoimuudesta. HSJ:n edustaja Aino Rajala kertoi työnantajien olevan valppaana EU:n palkkatasa-arvodirektiivin käyttöönotossa, ja osin jo ryhtyneen toimiin, kuten Ainon työpaikalla. Positiivista on se, että nyt palkkahaitari on selvästi näkyvillä rekrytointi-ilmoituksissa ja työtehtävien vaativuusluokituksia selvennetty. Petri Savolainen totesi, että liitto ajaa palkka-avoimuuden on lisäämistä ja kertoi liiton tehneen tasa-arvotyötä jo pitkään. Liitolta toivottiin lisää tiedotusta direktiivistä jäsenistön ja erityisesti luottamushenkilöiden suuntaan, johon luvattiin vastata.

Hyödyllinen keskustelu käytiin opiskelijoiden kokemasta alan sisäisestä häirinnästä. Kuulimme myös toimista, joita av-tuotantoalalla on tehty asian tiimoilta. Turvallisen työkulttuurin edistäminen on paitsi työnantajan myös jokaisen alan toimijan tehtävä. Liitto on jo ottanut käyttöön turvallisen tilan periaatteen, jonka myös HSJ alkaa soveltaa tilaisuuksissaan. Luottamushenkilöitä koulutetaan säännöllisesti työsuojelulaista, jossa kaikki häirintä kielletään. Liiton sivuilta löytyy myös Häirintä seis -opas työpaikoilla hyödynnettäväksi. Kiinnitämme turvallisuuteen erityistä huomiota myös HSJ:ssa ja teema on esillä Journalistiliiton kesätyöntekijätreffeillä 11. kesäkuuta, jolloin keskustellaan alalle tulevien nuorten oikeuksista.


Share in X Share in Facebook