Ylimääräinen tuki

HSJ voi myöntää osastojen hankkeisiin myös harkinnanvaraista tukea, jos toimitusosaston varat eivät riitä toimintaan. Tuki on tarkoitettu ensi sijassa ammattiyhdistyshenkiseen ja työhyvinvointia edistävään toimintaan. Sitä voi hakea esimerkiksi luennoitsijan palkkioihin, osaston yhteiseen koulutukseen tai opintoretkeen.

Tukea haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hankkeen toteutumista. Takautuvasti sitä ei myönnetä. Tuesta päättää HSJ:n hallitus, joka kokoontuu noin kerran kuussa.

Pyydä toimistosta täytettävä lomake tai tee vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi

  • tilaisuuden ohjelma, aika ja paikka
  • kulut mahdollisimman tarkasti eriteltyinä
  • osallistujat (nimilista) tai mahdollisimman tarkka arvio osallistujamäärästä
  • haettava määrä

Osallistujalistan ei tarvitse hakuvaiheessa olla lopullinen.
HSJ myöntää tukea vain HSJ:n jäsenille. Realistinen haettava summa on parikymmentä euroa jäsentä kohden. Kalliimmissa, kuten matkahankkeissa hallituksen harkinnan mukaan tuki voi olla suurempi. HSJ:n tuella voi maksaa ruokaa ja alkoholittomia juomia,  mutta ei alkoholitarjoilua.

Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jaana.virtanen (at) hsj.fi

Tuki maksetaan tilaisuuden jälkeen kuitteja vastaan. Jos osaston varat ovat vähäiset, tuesta voi saada osan ennakkona.
Ilman kuitteja/tositteita tukea ei voida maksaa.