Ylimääräinen tuki

Jos toimitusosaston varat eivät riitä osaston toimintaan, HSJ voi myöntää osastojen hankkeisiin harkinnanvaraista tukea. Tuki on tarkoitettu ensi sijassa ammattiyhdistyshenkiseen ja työhyvinvointia edistävään toimintaan. Sitä voi hakea esimerkiksi luennoitsijan palkkioihin, osaston yhteiseen koulutukseen tai opintoretkeen.

Tukea haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hankkeen toteutumista. Takautuvasti sitä ei myönnetä. Tuesta päättää HSJ:n hallitus, joka kokoontuu noin kerran kuussa.

Pyydä toimistosta täytettävä lomake tai tee vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi

  • tilaisuuden ohjelma, aika ja paikka
  • kulut mahdollisimman tarkasti eriteltyinä
  • osallistujat (nimilista)
  • haettava määrä

Osallistujalistan ei tarvitse hakuvaiheessa olla lopullinen.
HSJ myöntää tukea vain HSJ:n jäsenille. Tuen suuruus vaihtelee hankkeen ja taloustilanteen mukaan. Realistinen haettava summa on parikymmentä euroa jäsentä kohden, kalliimmissa, kuten matkahankkeissa hallituksen harkinnan mukaan enemmänkin. HSJ:n tuella voi maksaa ruokaa ja alkoholittomia juomia,  mutta ei alkoholitarjoilua.

Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jaana.virtanen (at) hsj.fi

Tuki maksetaan toteutuneista kuluista alkuperäisiä kuitteja vastaan tilaisuuden jälkeen. Jos osaston varat ovat vähäiset, tuesta voi saada osan ennakkona.
Ilman kuitteja/tositteita tukea ei voida maksaa.