Osastojen talousselvitys

Osastot antavat alkuvuodesta selvityksen edellisen vuoden taloudestaan HSJ:lle. Selvityksen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen jaana.virtanen @hsj.fi tai lähettää kirjepostissa.

Talousselvitys on yksinkertainen ”tulot miinus menot” -tyyppinen laskelma, johon kirjataan osaston tilin saldo ko. talousvuoden alussa sekä tulot ja menot selityksineen ja summineen aikajärjestyksessä. Lopuksi lisätään tilin saldo talousvuoden lopussa. Kuitteja ei tarvitse toimittaa, vaan osasto säilyttää ne vähintään kuusi vuotta itsellään. Kuitteja pyydetään tarvittaessa.

Laita laskelman liitteeksi  kopiot osaston tilin niistä tiliotteista, joista ilmenee selvitettävän vuoden saldo 1.1. sekä 31.12.

Osastopalautukset maksetaan osastoille, joissa on toimintaa (vähintään vuosikokous on pidetty) ja jotka ovat toimittaneet edellisen vuoden talousselvityksen. Jos toimintaa ei ole tai rahaa ei ole käytetty, palautuksia ei makseta. Palautukset maksetaan sen jälkeen, kun Journalistiliitto on maksanut rahat yhdistyksille, yleensä toukokuussa.