Stipendit

Helsingin Seudun Journalistien rahaston apurahat 2018 tulevat haettaviksi alkusyksystä.

Hakuajoista tiedotetaan erikseen jäsenkirjeissä ja näillä sivuilla.
Vuonna 2018 jaettava summa on 15 000 euroa. Stipendejä myönnetään omaa ammattialaa sivuaviin opintoihin ja kirjahankintoihin sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen.

Apurahoja myönnetään HSJ:n jäsenille kun

 • hankkeen kulut ovat kohtuullisia jaettavaan summaan nähden
 • hanke perustellaan ja on suunniteltu hyvin
 • hankkeella on realistinen ja tarkka kuluarvio

Mihin apurahoja ei myönnetä?

 • laitehankintoihin (taulutietokoneet, kamerat, apuvälineet tms.)

 • työnantajan rahoitettavaksi kuuluvaan koulutukseen
 • työmatkoihin

 • puhtaisiin lomamatkoihin
 • elinkustannuksiin, kuten ruokakuluihin

 • perustutkinnon tekemiseen (voidaan kuitenkin myöntää perustutkintoon liittyvään kokonaisuuteen, kuten aineistonhankintamatkaan.)
 • takautuvasti hankkeisiin, jotka ovat toteutuneet ennen hakuajan päättymistä
 • myöhästyneiden tai epätäydellisten hakemusten perusteella
 • hakijoille, jotka kuluneen kolmen vuoden aikana ovat saaneet yli 300 euron apurahan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiöltä tai HSJ:n rahastosta.

Stipendisummista ja stipendien lukumäärästä päättää rahaston hoitokunta hakemusten saavuttua.

Hakuohje
Hakemuksessa on oltava tässä järjestyksessä seuraavat tiedot:

 1. Hakijan nimi ja yhteystiedot
 2. Apurahan käyttötarkoitus
 3. Haettava määrä
 4. Hankesuunnitelma (esim. matka- tai opintosuunnitelma) perusteluineen
 5. Kuluarvio, josta ilmenevät matkojen, majoituksen, kurssimaksujen ym. osuudet
 6. Samaa hanketta varten haetut muut apurahat
 7. Saadut apurahat viideltä viime vuodelta (myöntäjä, käyttötarkoitus ja summa)

Mahdolliset liitteet voi toimittaa sähköpostitse tai kirjepostissa. Liitteiden tulee olla sellaisenaan tarkastelukelpoisia ja antaa tarvittavat tiedot. Ne eivät saa sisältää linkkejä tai viittauksia verkkosivuille. Älä nido papereita yhteen. Paperiliitintä voit käyttää.

Hakuaika ja stipendin käyttöaika

2018 apurahojen hakuajoista ilmoitetaan jäsenille erikseen jäsenkirjeissä ja näillä sivuilla.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen hsj.stipendit @ gmail.com
Sähköpostitse lähetetty hakemus on tullut perille, kun saat siitä kuittauksen.

Hakemus on mahdollista lähettää myös kirjepostissa osoitteeseen Helsingin Seudun Journalistit, Lönnrotinkatu 25/ 5. krs, 00180 Helsinki. Hakemus on postitettava niin ajoissa, että se on perillä hakuajan päättyessä. Kirjeenä hakemuksia voi jättää ainoastaan postin välityksellä. Käytännössä kaikki hakemukset on jo useiden vuosien ajan lähetetty sähköpostitse.

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahan saajien on jätettävä selvitys apurahan käytöstä rahaston hoitokunnalle kahden kuukauden kuluttua hankkeen toteutumisesta. Mikäli hakija antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, voi hoitokunta perua apurahan.

=============

AIKAKAUSLEHDENTOIMITTAJAIN SÄÄTIÖ jakoi apurahoja vuodenvaihteessa 2017-2018.   Apurahat olivat haettavissa 1.10. – 30.11.2017.

Apurahapäätökset on tehty vuoden 2018 alussa ja saajille on ilmoitettu.
Lisätietoja antaa säätiön stipendiasiamies Virve Mertanen, virve.mertanen @ gmail.com, puh. 050 408 2589.