Jäsenmaksut

HSJ ei peri omaa jäsenmaksua, vaan yhdistyksen jäsenmaksu sisältyy Journalistiliiton jäsenmaksuun. Kaikkia jäsenmaksuasioita hoitaa Journalistiliiton jäsenpalvelut Katso tarkemmin: www.journalistiliitto.fi/jasenpalvelut.

Jäsenmaksut peritään viimeksi ilmoitettujen tietojen mukaan. Jos unohdat ilmoittaa esimerkiksi työttömyydestä, vuorotteluvapaasta, äitiyslomalle jäämisestä tai eläkkeelle siirtymisestä, alkaa sinulle kertyä jäsenmaksurästejä, joiden selvittäminen jälkikäteen voi olla vaivalloista.